Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Бабинська громада» (код ЄДРПОУ: 04370024) був реорганізований і увійшов до складу Новокалинівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Бабинська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Новокалинівської громади

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 10.08.2020 11:22
Кількість переглядів: 240

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА БАБИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "БЕРЕГІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"

(КНП БАБИНСЬКОЇ С/Р "БЕРЕГІВСЬКА АЗПСМ")

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Бабинської сільської ради «Берегівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Бабинської сільської ради № 25 від 26.06.2020 року «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Бабинської сільської ради «Берегівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини».

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство Бабинської сільської ради «Берегівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини».

Скорочена найменування українською мовою: КНП Бабинської с/р «Берегівська АЗПСМ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 81455, Львівська область, Самбірський район, Бабинська сільська рада, с. Береги, вулиця Перемоги, 1.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД

86.21 Загальна медична практика

86.23 Стоматологічна практика

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги, здійснення управління медичним обслуговуванням населення незалежно від місця реєстрації і проживання, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства Бабинської сільської ради «Берегівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» затверджено рішенням сесії Бабинської сільської ради № 67 від 20.11.2018 року.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства Бабинської сільської ради «Берегівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2020 рік складають:
кошти місцевого бюджету – 1 351 200,00 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 10.08.2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 09.09.2020 року, 17.15 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 81455, Львівська область, Самбірський район, с. Бабина, вулиця Шевченка, 4 (приймальня Бабинської сільської ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (096) 9107681,  е-mаіl: babuna_otg@ukr.net (тема – документи на конкурс директора КНП)

Перелік документів, що подаються претендентом(кою) для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#Text;

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#Text;

7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів, термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#Text;

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF#Text;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в заклеєному конверті!

Вимоги до претендентів: 


– повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

Вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудове, антикорупційне законодавство, високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

        конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF. 

За рішенням органу управління можуть встановлюватись надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

10.09.2020року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

11.09.2020 року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: 81455, Львівська область, Самбірський район, с. Бабина, вулиця Шевченка, 4, Бабинська сільська рада).

 


« повернутися

Веб-сайти для громад України - GROMADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для відділів освіти та освітніх закладів - OSV.ORG.UA Розробка офіційних сайтів державним організаціям


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua